LifeVac – הינו מכשיר עזרה ראשונה למצבי חנק.
במצב חנק, השניות הראשונות הן קריטיות, וטיפול מהיר הוא מציל חיים.
המכשיר, מאפשר בשניות הללו, עד להגעת כוחות ההצלה, טיפול ומענה מציל חיים למצבי חנק.
לכן, המצאות של המכשיר בקרבת מקום היא קריטית!